CELEBRAM ROMANIA CENTENARA(1918-2018)

Revista Cuvant Masonic-editata de Centrul Regional de Studii Francmasonice Paris Bucuresti

Revista Cuvant Masonic-editata de Centrul Regional de Studii Francmasonice Paris Bucuresti

 

DECLARAȚIE PUBLICĂ, 23 ani de masonerie, 24 IANUARIE 1993 – 24 IANUARIE 2016,

La 24 ianuarie 1993, în Bucureşti, la Casa Vernescu, Sala Oglinzilor, a avut loc Conventul Masonic de constituire a Marii Loji Naționale din România. Au fost prezenți francmasoni de frunte de la Marele Orient al Italiei, însoțiti de Marele Maestru, Il:.Fr:. Guliano di Bernardo, precum și Mari Maeștri din America. La Conventul Masonic a fost ales primul Mare Maestru, Il:. Fr:. Nicu FILIP, care a fost instalat și consacrat, de Marele Maestru, Fr:. Guliano di Bernardo, încredințându-i-se toate drepturile și prerogativele masonice pe întreg teritoriul României. Este aproape de finalizare, o lucrare viitoare a Centrului Regional de Studii Francmasonice Paris București, în care vor fi prezentate toate detaliile, fotografiile, în legătură cu începuturile francmasoneriei, după 1989.

Împreună cu Il:. Fr:.Nicu Filip, am demascat pentru prima dată corupţia din Marea Lojă Națională din România, protestând împotriva devierilor francmasonice de la calea iniţiatică, trăgând un puternic semnal de alarmă pentru întreg Ordinul Masonic Român și societatea profană. Împreună am continuat o lucrare masonică  regulară, tradiţională, spirituală, convocându-i pe fraţii din Marea Lojă Națională din România în 2002, la Conventul Extraordinar din 13 -14 aprilie de la Braşov, unde Il:.Fr:.Nicu Filip, m-a instalat Mare Maestru, transferându-mi toate puterile masonice, lumina și sabia masonică, Decretele și Patenta de constituire a MARII LOJI NAȚIONALE A ROMÂNIEI – Loja de Ritualistică Comparată și Cercetări Masonice .

MAREA LOJĂ NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI-Loja de Ritualistică Comparată și Cercetări Masonice, a lansat clasei de intelectuali a țării, o provocare  în acest sens, de acum 13 ani și mai bine, declarând public că masoneria face front comun împotriva corupției, relei credințe, obscurantismului și extremismului de orice fel.Am propus și făcut pași remarcabili și apreciabili în ceea ce a însemnat regenerarea Ordinului, redarea prestigiului într-o infimă masură, dar cel  mai important este că, am reluat și continuat relațiile cu Marea Lojă a Franței, semnând Tratatul de Amiciție și Recunoaștere Reciprocă la 12 decembrie 2002, singura Obediență din lume, care a găzduit francmasoneria româna în exil, pe timpul celor 45 de ani de comunism. Am crezut în lucrarea masonică și în Marele Arhitect al Universului, am crescut numeric, calitativ, avem recunoașteri masonice internaționale cu Mari Loji de peste hotare , semnând peste 89 de Tratate de Amiciție și Recunoaștere Reciprocă , am semnat în 2003, Tratatul și Cartea Masonică Albă a Confederației Marilor Loji Unite ale Europei, suntem Membrii în Asociația Muzeelor, Librăriilor, Bibliotecilor, Arhivelor Masonice cu sediul la Bruxelles, (A.M.M.L.A.) prin Centrul Regional de Studii Francmasonice Paris București, semnând Certificatul de Membru A.M.M.L.A., fiind astfel independenți și integrați în marea familie masonică universală .

Am explicat toate acestea pentru a cinsti pe deoparte memoria Il:.Fr:. Nicu Filip și pentru a reliefa sacrificiile și truda sa, ca promotor al acestor evenimente necesare și  morale, de după 1989, care zicea:

„ Convocarea și instalarea mea ca Mare Maestru, voiesc a fi în 24 ianuarie, când  sărbătorim Unirea Principatelor Române din 1859, la care noi fraţii am avut o contribuţie însemnată. Cred că iubindu-mi țara trebuie să practic cultul trecutului, al istoriei, cult pe care să îl cunoaştem, sa îl omagiem și pentru care, să păstrăm o vie recunoştinţă înaintaşilor noştri”.

Iată, au trecut 23 ani de atunci și parcă a fost ieri.

Noi fraţii din MAREA LOJĂ NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI-Loja de Ritualistică Comparată și Cercetări Masonice, ne-am angajat pe deplin pe drumul iniţiatic al Ordinului Francmasonic Român, lucrăm cu regularitate și respectăm cu stricteţe regulile masonice universal acceptate.

Fraţii noşti care întreprind studii și cercetări asupra arhivelor masonice româneşti și asupra celor primite din alte țări prin intermediul Centrului Regional de Studii Francmasonice Paris București și a MARII LOJI NAȚIONALE A ROMÂNIEI – Loja de Ritualistică Comparată și Cercetări Masonice, au constatat că aici a existat o masonerie pură, începând cu peste 5-7 mii de ani în urmă. Un exemplu edificator îl reprezintă Templele Tracilor și Geto-Dacilor,vechi de peste 5-7 mii de ani, Plăcuțele de la Tărtăria, vezi Gânditorul de la Hamangia, vezi Statuetele Feminine  din lut de la Muzeul Dunărea de Jos, din Călărași. Nu le putem considera masonerie pură ? Noi ca fii ai dacilor închinători la un Dumnezeu unic și nevăzut, nu putem să ținem sus flacăra învățăturii noastre milenare ? Noi oare nu putem să recunoştem pe Eminescu ca fiind „masonul fară șorț ”, pe Meşterul Manole ca fiind un adevărat Hiram, pe Zalmoxe, ca unul din cei mai mari inițiați ai timpurilor, incluzandu-l în marele lanț al marilor inițiați pe care îi pomenim în ritualurile noastre masonice și aşa mai departe ? Eminescu prin meditațiile lui asupra demiurgului și renașterea sufletului, ce se desprind din poeziile sale filosofice, pur și simplu te cutremură, toată opera lui este fecundată numai de adevăruri masonice. Nicolae Iorga, mărturisea: „două mari genii au născut poporul român, Zamolxe și Eminescu”. Tot el consemna: „Eminescu stăpanea cu desăvârșire cunoștiința trecutului românesc și era perfect inițiat în istoria universală”. Karl Fridrich Vollrauth Hoffmdnn, în cercetările privind tipologia poporului român, prezentate în Beschreibung Den Erde, 1824, Vol. II, partea a IV-a, Pag. 3074, al 2[48], redate de Gabriel Gheorghe, zice : “Acest popor unit și ridicat prin instrucție la cea mai înaltă civilizație, ar fi apt să se afle în fruntea culturii spirituale a umanității. Și ca o completare, limba sa este atât de armonioasă și bogată, că s-ar potrivi celui mai cult popor de pe pământ.”

Se impune deci a privi masoneria universală, cu alte dioptrii și nu cu cele de acum 300-700 de ani în urmă, astfel că masoneria română trebuie armonizată și cu ideile ortodoxismului local, care ar facilita schimbări foarte productive în țara noastră. Peste 2 ani, în 2017, se împlinesc 300 de ani de la Anderson , marele pastor protestant care a rescris în cheie protestantă Constituțiile masonice, declanșând un razboi pe față catolicilor, astfel curgând apoi o serie de bule papale împotriva masoneriei. Vai ce moment nefast. Masoneria nu a început cu Anderson, sper ca Marea Lojă Unită a Angliei, să-și revizuiască din 2017 atitudinea față de întreaga masonerie a lumii.

Misterele majore, sau brațul vertical al crucii, nu constituie masonerie, ci se ocupă mai mult de chestiuni ezoterice. In masonerie se constituie tradiția biblică, creștină. Între discipolii lui Iisus, nu toți erau pregătiți ca să înțeleagă în mod direct învățătura lui atunci, Marele Inițiat, Maestrul Iisus, le vorbea în parabole, în pilde, care pentru noi nu sunt altceva decat instrumente ritualistice de construcție operativă a  masoneriei de azi. Masoneria are rădăcini în epoca dinaintea creației omului, atunci când Dumnezeu a creat Universul, numai că noi astăzi o cunoaștem ca fiind produsul activităților constructive ale vechilor călugări benedicteni din Franța, Spania secolelor 8 și 9, era noastră.Trebuie să știți, că masoneria de azi reprezintă o îngemănare între tradiția ebraică veche susținută prin cuvintele sfinte și cele de trecere, toate fiind de origine ebraică. În schimb Templul Masonic, cu întregul lui simbolism, sunt de origine creștină și reprezintă uniunea între macrounivers și omul care nu este altceva decat micro-universul. Intre vechii masoni au existat și încă mai există, preoții, filosofi adânci de-ai noștri, toți buni români. Este bine ca pe aceștia să îi căutăm, consultăm, ascultăm, pentru a face primii pași în formarea unei baze de date, pentru frumoasa zidire spirituală ce suntem dispuși să o împlinim, toți cei din MAREA LOJĂ NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI-Loja de Ritualistică Comparată și Cercetări Masonice. Este absolut necesar ca să cunoaștem pe toți cei care aparțin sau au aparținut unei sfere de viață spirituală puternică, domeniu de care are nevoie masoneria în România.

Ne dorim o masonerie operativă, constructivă, o masonerie cu specific românesc, o masonerie româneasca, adică pe interesul românilor și în dependență directă de cultura noastră milenară. Aşa cum Marea Unire, s-a produs prin voinţa tuturor românilor „de” aceeaşi limbă, tot aşa noi fraţii de astăzi, trebuie să ne constituim ca germeni ai unificării în acest colț de lume, bazată pe criteriile spiritualităţii, ale filocaliei creştine și ale ortodoxismul, neputând uita că ortodoxismul este o ramură a creştinismului mult mai plină de simboluri și trăiri interioare decât oricare altă religie a lumii. Masoneria operativă, constructivă, de tradiţie pură, este pentru noi ca o manuşă, este exact ce ni se potriveşte cel mai mult nouă, celor din lumea ortodoxă. Spiritualitatea. Nimic altceva.

In ortodoxism, Dumnezeu se simte și de acest fel de simţiri, aveam nevoie noi, ca masoni constructori. Pentru că dacă ajungem să îl simţim pe Dumnezeu în noi, suntem capabili să îl înţelegem pe Marele Arhitect al Universului. Un rol deosebit în unitatea și continuitatea neamului daco-românesc, l-a avut Biserica Ortodoxă. Apostolul Andrei, primul nostru evanghelizator al geto-dacilor, arată că noi suntem de drept și de fapt continuatorii dacilor.

Acest lucru trebuie să nu se uite, capitolul cu istoria geto-dacilor trebuie reintrodus în manualele școlare, Bogdan Petriceicu Hașdeu, cu studiul său :,,Perit-au Dacii?”, formulat cu peste 100 de ani în urmă, asteaptă răspuns astăzi: ce se întamplă cu dacii, au disparut din istoria Romaniei?

Pentru că este anul Eminescu, nu pot să nu zic că în 1878, Mihai Eminescu publica în ziarul “Timpul” următoarele cuvinte: “Nu există un stat în Europa Orientală, nu exista o țară de la Adriatica la Marea Neagră, care să nu cuprindă bucăți din naționalitatea noastră. Începând de la ciobanii din Istria, de la morlacii din Bosnia și Hertegovina, găsim pas cu pas fragmentele acestei mari unitati etnice în munții Albaniei, în Macedonia și Tessalia, în Pind ca și în Balcani, în Serbia, în Bulgaria, în Grecia, până sub zidurile Atenei, apoi, de dincolo de Tisa începând, în toata regiunea Daciei Traiane, până dincolo de Nistru, până aproape de Odessa și de Kiev”.

Este foarte important ca să nu ne lăsăm dezrădăcinați nici ca și credință ortodoxă, nici ca limbă română strămoșească, pentru că astăzi se încearcă mai mult ca oricând acest lucru, sub privirile naive ale noastre.

De aceea 24 ianuarie al fiecarui an, este pentru noi, atât un simbol al masoneriei, însemnând 24 ianuarie 1993 –  instalarea Fr:. Nicu FILIP, ca Primul Mare Maestru ales după 1989, cât mai ales, unul dintre cele mai însemnate momente din istoria neamului, Unirea Principatelor Române de la 1859.

Așadar se împlinesc 23 de ani de la ceremonia masonică care a marcat reluarea activităților lojilor masonice pe întreg teritoriul României, din care au făcut parte francmasoni care au fost închiși în lagărele de exterminare comuniste, cu averile confiscate, familiile distruse, menținând totuși flacăra aprinsă continuu, fără a fii stinsă vreodată.

Glorie celor care și-au făcut pe deplin datoria și care ne amintesc de mărețul Act al Unirii Principatelor Române. Masoneria înseamnă elite, dar nu elite sociale, economice etc., ci elite care vine  de la verbul „a alege” –  aleşii. Se revine deci la zicala biblică : „…mulţi chemați puţin aleşi ” sau cum zice Pitagora: „daca nu eşti geometru, aici nu ai ce căuta și nu poţi intara în ordin”. Trebuie să fii dotat ca să înțelegi masoneria. Mulţi au intrat în masonerie, dar masoneria nu a intrat în ei. Nu orice piatră, indiferent de natura ei, este aptă a fi tăiată, șlefuită, prelucrată, pentru a-i reda forma cubică, forma utilă la construcția Templului interior, neconstruit de mână de om. Noi, francmasonii români trebuie să ne strângem într-un Colocviu Național și să ne concentrăm atenția și eforturile în edificarea și fortificarea francmasoneriei într-un model cu tradiții specifice românești.

Să construim o masonerie românească, pentru români și pe înțelesul românilor, o masonerie ritualică, tradițională, spirituală, morală și adanc înfiptă în izvorul nesecat al originilor noastre dacice, care este plămada etno-lingvistică din Carpați și de pe Dunarea de Mijloc până la mare, existentă cu cateva mii de ani înainte ca grecii și romanii să fi ieșit în lume.

Dacii au fost strălucitori, adevărați fii ai luminii, așa cum spunem că suntem noi masonii, se băteau fără teamă de moarte și mureau râzând, deoarece credeau că sufletele lor sunt nemuritoare, la fel cum noi masonii credem în nemurire.

Hai să dăm mână cu mână, cei cu inima română, să întărim frația pentru România, pentru a privii cu fruntea sus pe oricine, ocupându-ne astfel cu demnitate locul legitim pe care îl merităm în lume.

Cu un sincer La Mulţi Ani în 2016 fraţilor și cu dorința de iluminare întru desăvârșirea spirituală, vă doresc tuturor să găsiți calea inițiatică care vă poate conduce către împlinire.

Pace vouă cu înţelepciune și dragoste frăţească în Lumină.

Libertate, Egalitate, Fraternitate, oriunde v-ați afla.

 

Dr.Col.(R) Viorel DĂNACU

Mare Maestru,

Marea Lojă Națională a României-

Loja de Ritualistică Comparată și Cercetări Masonice ,

Președinte ,

Centrul Regional de Studii Francmasonice Paris București ,