CELEBRAM ROMANIA CENTENARA(1918-2018)

Revista Cuvant Masonic-editata de Centrul Regional de Studii Francmasonice Paris Bucuresti

Revista Cuvant Masonic-editata de Centrul Regional de Studii Francmasonice Paris Bucuresti

 

ACTUALITATI SI PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE ALE MASONERIEI ROMANE PANA IN 2030

CRAIOVA, 14 iulie 2012

prundeni_masonerieMasoneria romana si‐a mentinut verticalitatea continuu, Lumina Masonica nefiind stinsa niciodata, chiar si atunci cand au fost regimuri totalitariste, extremiste s.a.m.d.

Plecand de la acest ADEVAR avem o mare datorie si o obligatie totodata fata de inaintasii nostrii masoni, ca noi, fratii din Lojile de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice, sa stergem praful uitarii de pe documentele si arhivele masonice existente in diverse locuri, la Academia Romana, Arhivele Statului, Consiliul National de Studiere a Arhivelor Securitatii, la diferite familii de masoni cu traditie, pentru a RECONSTITUI in acest mod ceea ce se cheama “ISTORIA MASONERIEI ROMANE” care a existat pe melegurile noastre romanesti din cele mai vechi timpuri.

Trebuie sa se stie ca Dunarea a fost, este si va fi un izvor de cultura masonica nesecat, care a dat o CIVILIZATIE DANUBIANA prin convietuirea pasnica a mai multor etnii (situatie unica in regiune) astfel ca se poate vorbi de un exemplu de interculturalitate, de un TEMPLU IDEAL AL UMANITATII, cu Ritualuri INITIATICE dintre cele mai variate si vechi, avand cunostinte dintre cele mai profunde ale civilizatiei danubiene.

Pentru materializarea acestor acţiuni, a fost necesara transformarea Marii Loji Naţionale A României într‐un spaţiu de cercetare a nevoilor societăţii româneşti şi de identificare a căilor şi mijloacelor necesare progresului şi modernizării; astfel, la 24 ianuarie 2012, Conventul a decis recunoasterea publica a Lojilor de Ritualistică Comparată şi Cercetări Masonice, în care am lucrat de 10 ani, reunind, ca membrii sau vizitatori, pe fraţii care sunt preocupaţi de dezvoltarea gândirii masonice şi de problemele cu care se confruntă societatea contemporană, devenind astfel coloana de susţinere istorică, socială şi în cea mai mare parte metafizică a structurilor, ce am început a dezvolta împreună cu ilustrul frate Nicu Filip, Primul Mare Maestru al Masoneriei Romane si cel care m‐a investit cu toate prerogativele masonice, Mare Maestru .

Lojile de Ritualistică Comparata si Cercetare Masonica constituie dovada maturităţii gândirii masonice prin adâncirea izvoarelor şi convergenţa lor într‐o entitate doctrinară constitutional ‐ filozofic masonică .

Masoneria constituită pe teritoriul României a găsit un fond fertil, arhaic, precreştin, de unde si caracterul profund religios, înclinaţia spre meditaţie şi tradiţionalism a poporului roman. Lojile de Cercetări Masonice propun punerea în discuţie şi demararea editarii unei Enciclopedii Masonice Universale, de concepţie originala. Lucrarea implică profesionalitate şi o continuă supraveghere de ansamblu, termene fixate de colectivul redacţional, devenind astfel, in viitorul indepartat, o tema generala pentru promovarea traditiei si doctrinei metafizice in Romania, printr‐un indemn real la meditatie privind sacralitatea Universului, a omului si a lumii.

Masonii care alcătuiesc MAREA LOJA NATIONALA A ROMANIEI ‐ Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice proclamă cu tărie credinţa Întru Marele Arhitect al Universului , în puterea şi voinţa Sa revelată, în nemurirea sufletului, în Constituţie şieste profund TRADITIONALA, RITUALICA SI SPIRITUALA .

Cele trei Mari Lumini ale Masoneriei Universale: Cartea Legii Sacre (Biblia, Torah, Coranul sau Zend Avesta, după caz) deschisă, Echerul şi Compasul, sunt în deplină cinstire, aşezate la vedere, pe tot timpul lucrărilor ce se desfăşoară în Lojile de sub Obedienţa MARII LOJI NATIONALE A ROMANIEI‐ Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice .

MAREA LOJA NATIONALA A ROMANIEI ‐ Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice, are suveranitate masonică deplină pe întreg teritoriul României, asupra Lojilor de sub Obedienţa sa. Se autoguvernează, având putere absolută asupra lucrării celor trei grade: Ucenic, Calfă, Maestru, nu‐şi împarte autoritatea cu nici o altă putere masonică sau laică asupra celor trei grade amintite şi autorizează funcţionarea în teritoriul pe care îl guvernează a Riturilor de perfecţiune, universal acceptate.

Programul National Masonic Satesc , pe care l‐am initiat si lansat cu ani in urma la Tismana, unde am consacrat prima Lojă ţărănească, constituita acum 10 ani la HOBITA ‐satul unde s‐a nascut Constantin Brancusi si care lucrează pentru ridicarea materiala si sociala a satului românesc, constructia  Monumentului Eroilor satului Hobita din Primul si al Doilea Razboi Mondial, cu fratii, constructia Troitei Masonice, in stil gorjean si asezarea ei in cimitirul satului, langa mormantul parintilor lui Brancusi, ca semn crestin al existentei lui Constantin Brancusi alaturi de parintii sai, sunt doar cateva fapte modeste ale noastre .

Masoneria îşi propune să depună toate eforturile ca ţăranul roman, devenind agricultor, sa poata accede la închegarea unor microferme cu randament sporit, cu mijloace mecanice de lucru, cu un sprijin sporit şi competent al organelor statale. Am mai spus‐o,ţăranul roman nu trebuie căutat în balade, în muzee de artă folclorică sau in literatură.

Ţăranul roman dintotdeauna a constituit clasa cea mai năpăstuită ‐ a dat cu sapa, a tras cu coasa, jumătate din an a hibernat, asteptand primavara. Masoneriei îi revine rolul să‐l facă pe ţăran contemporan epocii sale, conştient că este o forţă care poate realiza enorm pentru ca ţării, întregii naţiuni să‐i meargă bine, restabilind astfel un echilibru între sat şi oraş .

Avem un cler care şi‐a dat din plin obolul de suferinţă şi moarte în închisorile şi lagărele de muncă forţată, a căror amintire încă cutremură de groază, dar care acum s‐a estompat şi continuă să se estompeze, devenind istorie, subiect de discuţie în mari adunări filozoficeşti.

Noi românii suntem – naţiunea în majoritatea ei – creştini ortodocşi. N‐ am oprimat celelalte culte nicicând. Nu am dărâmat bisericile sub ocrotire papală cu tunul cum a făcut‐o, la ordinul habsburgic, generalul Bem. Este de dorit să avem Preoţi Masoni, pe care îi chemăm să ne cunoască, să stie ca idealurile şi eforturile noastre sunt pentru unire şi respectul celorlalte religii. Preoţii din ţara noastră trebuie să cunoască că spre a deveni mason trebuie să crezi nestrămutat în Dumnezeu, trebuie să‐ţi iubeşti aproapele ca pe tine însuţi, trebuie să cunoască că noi vorbim lumii prin fapte, că binele îl facem în taină, aşa cum propăvăduiesc sfintele noastre scripturi. Preoţii noştri, respectaţii noştri Preoţi, trebuie să cunoască faptul că Masoneria repudiază din plin sectele care ne‐au năpădit credinţa şi ţara. Papa Ioan Paul spuse: „Biserica ar trebui să‐şi deschidă ferestrele atât ca să vadă afară, dar mai ales pentru a permite aerului curat să intre înăuntru”.

Poate numai în fosta Rusie credinţa a fost atât de oprimată cât a fost la noi; să nu uităm că efortul comunismului a fost ca poporul român să devină ateu. In lumina acestor realităţi istorice trebuie reexaminată spiritualitatea atât în context contemporan cât şi în perspectiva unor deveniri ale căror începuturi se întrevăd prin ceaţa, prin care corabia statală înaintează uşor, cu grijă să nu se sfărâme de stânci.

S‐a aşezat asupra lumii o ceaţă prin care se întrevede o confruntare gravă cum n‐a mai cunoscut încă omenirea, când adversarul nu mai este o ţeavă de tun ci este o nălucă, când mâini teroriste agită arma atomica, agită războiul chimic, când agită viruşi ucigători la care nu cunoaşte nimeni antidotul. La ceasul acesta al istoriei Masoneria de pe teritoriul Romaniei cheamă fraţii să stea strânşi umăr la umăr, unul lângă altul, spre a duce în continuare aportul nostru pozitiv, ca, încă o dată o spun, să ne ocupăm locul pe care îl merităm în lume .

Chemarea noastră s‐a adresat şi se adresează tineretului, se adresează studenţilor din toate domeniile de cercetare şi suntem bucuroşi că am avut audienţă. Întâia lojă de studenţi, Loja „Mihai Eminescu”, a luat cu entuziasm fiinţă. A doua Lojă, “Nichita Stănescu”, este în curs de constituire. Avem un tineret pe toate planurile extrem de dotat, se anunţă la orizont o generaţie având ca pistă de decolare pe Eugen Ionesco (de rădăcină din Slatina) acesta roman care a aşezat ca şi O’Neill teatrul contemporan pe coordonate noi, în deplin acord cu gândirea lumii.

Acum, când Răul şi‐a întins în mod alarmant aripile peste lume, când ignoranţa şi reaua voinţă iau forme din ce în ce mai subtile, chemarea spre o nouă expresie a Lucrării noastre Masonice care să ocroteasca şi să respecte Adevărul, să curme avântul cu care securea corupţiei ciunteşte zeci de suflete, ne indeamna să ne unim prin tradiţionalul lanţ al fraternităţii, închipuind din trupurile şi minţile noastre acel zid unic pe care doar iubirea îl poate întări.

MAREA LOJA NATIONALA A ROMANIEI ‐ Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice continua, din dorinţa de Adevăr şi Dreptate, condamnarea oricăror acte de corupţie, extremism sau terorism, acest flagel distrugător care loveşte omenirea şi viaţa alimentată de corupţie, sângele care irigă şi constituie puterea actului terrorist, care se cer anulate. Am fi onoraţi să înţelegeţi că noi continuăm Lucrarea începută în 5880, regularizată în 5993, Lucrare re‐aşezată pe eternele principii ale masoneriei universale, focalizându‐ şi preţuirea pe neclintitele elemente de tradiţie masonică .

De aceea nădăjduind într‐o bună şi fraternă înţelegere a intenţiilor noastre, vă asigurăm încă o dată de întreaga noastră preţuire şi deplina disponibilitate la conlucrare.

Europa nu constituie ca Statele Unite ale Americii o naţiune, Europa este o constelaţie de culturi, de tradiţii, de orgolii, careia Masoneria Continentului caută să‐i dea un numitor comun. În acest sens MAREA LOJA NATIONALA A ROMANIEI ‐ Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice încorporează lucrării, găsirea modalităţii corecte ca cele cinci principii fundamentale:
‐ Credinţa în existenţa Marelui Arhitect al Universului, ţinutele rituale ţinându‐ se ÎntruGloria Sa ;
‐ Prezenţa celor Trei Mari Lumini ale Francmasoneriei: Biblia, Echerul şi Compasul ;

 

‐ Interzicerea dicuţiilor cu subiect politic sau religios în cadrul ţinutelor rituale ;
‐ Neadmiterea femeilor în cadrul ţinutelor ritual ;
să fie puse în acord cu noile realităţi politice, sociale, cu noile alianţe într‐un cuvânt cu miezul problemelor noi de existenţă ce s‐au conturat.

S‐a văzut cât de greu, cu câte flexiuni, Constituţia Europeană nu şi‐a putut căpăta acordul ţărilor componente. Se încearcă aceasta prin masoneria continentului ? Se pare că da; până în prezent nouă Mari Loji din ţari europene şi‐au dat acordul ‐ viitorul insa ne va aduce răspunsul, se pare că pentru prima dată în istorie masoneria nu este gândită prin dogmatica ei, ci prin modul vertiginos cum se desfăşoară evenimentele într‐o lume atât de contradictorie, de agitată, în care pupila timpului deschisă “văzând” clar, e imediat reacoperită de ceţuri.

Romania, “Gradina Maicii Domnului” cum a spus Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul al II cand a vizitat Tara noastra cu ani in urma, este adanc infipta in radacinile ei culturale, initiatice, traditionale si spirituale, lucru confirmat de mari cercetatori, de documentele existente, documente gasite in diferitele vestigii arheologice gratie arheologilor romani si starini, incepand de la Dunarea de Jos la Cucuteni, la Curtea de Arges, Placutele de la Tartaria, Sarmisegetuza, la Prima Scoala Romaneasca din Scheii Brasovului .

Masoneria este o cale initiatica in care cel care o parcurge, se slefuieste, se desavarseste printr‐o crestere pe verticala, spiritual, moral si intelectual, astfel ca Lumina care naste din Adevar este cea care ofera statutul de om liber, initiat, care cauta aceasta Lumina si Adevar continuu pana la sfarsitul veacurilor. Un discipol nu primeste initierea cu adevarat de la parintii lui spirituali decat atunci cand este considerat de acestia a fi gata. Pentru realizarea aceasta trebuie sa fie apt sa perceapa frumusetea (sufletului si inimii) si pentru a persevera trebuie sa fie puternic cu el insusi cand trebuie sa sufere dupa ce va fi certat. Initierea este o stare de miscare, dar nu opusa directiei acelor ceasornicului, ci prin progresie spre centru reprezentata printr‐ un punct ca imagine a Unitatii Primordiale si a Pricipiului Primordial, centrul fiind astfel punctul de plecare dar si de sosire. Progresia spre centru se face printr‐o ierarhie initiatica, cu o succesiune de trepte/etape ale cunoasterii pe calea Micilor Mistere si ulterior a Marilor Mistere, corespunzatoare eliberarii finale sau identitatii supreme aflate in afara starilor umane.

Astfel ca initiatul se straduieste sa atinga Sinele transcendent, atinge stadiul Omului Universal adevarat si total, devenind un veritabil centru de iradiere spirituala pentru lumea sensibila. In consecinta, initiatul poate parcurge integral sau partial drumul initiatic. Se poate spune ca initierea este ceva ce ti se ofera de altcineva si incepe in fiecare zi, cu fiecare rasarit de Soare.

Este periculos ca un initiat sa creada ca se poate initia singur, prin propriul efort, citind pot atinge prin diferite mijloace, spre intelepciune sau cunoasterea superioara; sigur ca initierea inseamna ceva activ, spre deosebire de predispozitia mistica – iluminarea care este pasiva si nu‐l califica pe cel care o primeste. Initierea este un transfer de la potential – initiabil adica cel care are calitati deosebite, care este intr‐o conlucrare cu maestrul, spre actiune, o asezare pe drumul initiatic, o provocare, o succesiune de impulsuri, creatii, totul care sa conduca spre realizare, desavarsirea constructiei, actiunea, cautarea este o parte din dinamica initierii, omului initiat ii apartine initiativa, care reprezinta punctul de plecare din mijlocul cercului dar si punctul de sosire pentru intrega sa desavarsire, implinire, realizare; de aceea realizarea initierii este de natura interioara, care este opusa iesirii din sine, care ar insemna extazul . Apoi, intre initierile in Micile Mistere, care sunt de ordin moral, social etc. si care sunt repetitii mascate la indemana oricui si initierea ezoterica, cea cu adevarat, initierea are ca scop sa faca posibila trecerea in stari superioare, ori intre religie si ezoterism, initierea incepe acolo unde scopurile religiei se termina, pentru ca daca religia face posibila comunicarea, legarea de starile superioare (exemplu, cea a ingerilor), initierea face posibila patrunderea in aceste stari superioare, altfel spus atingerea unei stari angelice, astfel ca initierea adevarata este doar cea care se produce intr‐o organizatie traditionala.Cheia este triunghiul reprezentat prin cele trei laturi, numite “organizatie initiatica traditionala”. De accea cunoasterea este pre‐umana, deci non‐umana, si provine din interior, din unitatea centrala si principiala care lumineaza din interior, iar tot ce este in exterior si la suprafata, se pierde in tenebre. Practicarea de ritualuri diferite poate tulbura, de aceea initierea este calea unei singure traditii in devenirea perpetuu a transmisiunii al carei inceput este non uman , initierea inseamna o serie de conditii, predispozitii, trairi, de potential al initiatului, care se slefuieste regular, fiind doar inceputul unei cai, in chip unic, individual, interior, intr‐o organizatie regular traditionala, pana la desavarsire . Ori acest lucru pentru noi romanii nu poate fi decat o masonerie romaneasca, care sa fie in perfecta armonie cu traditiile noastre romanesti, cu cultura noastra, cu istoria noastra, genotipul nostru, nu putem mima sau preface, cu transcederea in alte traditii care nu ne apartin, asadar noi fratii din MAREA LOJA NATIONALA A ROMANIEI ‐ Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice promovam o MASONERIE ROMANEASCA , O MASONERIE PENTRU ROMANI SI O MASONERIE PE INTELESUL ROMANILOR .Constructiei Marelui Arhitect, marelui Creator, a tot si toate, a Tatalui, a Fiului si Sfantului Duh. Aceste cateva ganduri deocamdata vi le supun investigatiei fratiilor voastre pentru a ne da seama cu totii, ca noi, fratii din MAREA LOJA NATIONALA A ROMANIEI – Loja de Ritualistica Comparata si Cercetare Masonica avem posibilitatea deschiderii unui nou orizont initiatic si anume acela al unei MASONERII SPIRITUALE .Reintoarcerea la izvoare nu inseamna regresie, ci cunoasterea adevarului primordial, a Luminii, a iubirii de aproape, a cunoasterii intreg Universului, a Masoneria a cunoscut mai multe etape: mitica, legendara, operativa si speculativa, aceasta ultima etapa, cea speculativa, nu mai poate fi vazuta cu aceleasi dioptrii ca acum zeci si sute de ani, s‐au produs mutatii fantastice in relatia om ‐ sacru, in genomul uman etc., masoneria este, daca vreti, in momentul actual, ca si cum ai calari un cal de lemn! Asadar azi, intr‐o societate lipsita de moralitate, constiinta, iubirea de pamant, de copii, de familie au disparut, proprietatea nu mai este sfanta asa cum bunicii si strabunicii nostrii o iubeau si o aparau, chiar cu pretul vietii; singura care poate reda iubirea de pamant, constiinta, moralitatea, iubirea de aproape, intre noi, generatiile de azi si cele viitoare, este MASONERIA SPIRITUALA, impreuna cu Sfanta Biserica, care si‐a adus un aport fundamental in toate momentele grele prin care tara si oamenii ei au trecut de‐a lungul timpului, construind o MASONERIE SPIRITUALA , O ELITA SPIRITUALA , O EUROPA SPIRITUALA.Insa trebuie stiut ca aceasta necesita un timp indelungat pentru ca astazi suntem intr‐o criza globala, o criza profunda si o criza pe termen lung, constructia unui model de mason nou care sa beneficieze din plin atat de hrana spirituala cat si de hrana metabolica, nutritionala in echilibru si in armonie (nu poti vorbi, gandi, trai fara sa mananci ‐ de aceea satul romanesc, taranul roman asa cum am spus in Programul Masonic National Satesc trebuie integrat nu numai la si prin munca ci si spiritual, intelectual, initiatic, deoarece depozitarul patrimoniului traditional, cultural si moral, a fost este si va fi taranul cu carte din satul romanesc).Societatile initiatice lipsesc cu desavarsire in lumea Occidentala pentru ca nu pot sa mai revendice o filiatie autentica cu Traditia, in afara de Companionaj care are legatura cu meseriile, prin asa zisele Calfe Calatoare si de Masonerie unde aceste legaturi au disparut complet, aparand deviatii enorme de la cunoasterea formelor initiatice, astfel ca Masoneria este considerate azi speculativa iar Companionajul operativ, iar schimbarea de la operativ la speculativ este considerat ca un progres intelectual.Acest lucru este fals, acest asa‐zis progres este in realitate un regres, un regres spiritual, prin scufundarea in materie a umanitatii, de exemplu a civilizatiei Occidentale moderne, cu un spirit antitraditional si antireligios, spre deosebire de civilizatia Orientala care conserva traditiile primordiale, fiind adepta a contemplatiei si cunoasterii, a spiritului traditional, a tot ceea ce inseamna constructie, realizare, zidire concreta si reala, astfel ca aceasta initiere speculativa de azi este in consecinta o initiere virtuala, as putea spune utopica . Opozitia dintre Occident si Orient este in permanenta un razboi vizibil care produce diferentieri majore si generatoare de conflicte la tot pasul, peste tot in lume, manifestate prin haos, coruptie, in toate domeniile de activitate: social, politic, economic, cultural, stiintific, invatamant etc.

Pentru a accepta si digera acest Adevar, greu de “inghitit”, trebuie sa ne reamintim sensul cuvintelor Sfantului Ioan Botezatorul cand zice: “Cel care vine dupa mine este inaintea mea, pentru ca inainte de mine era“ ( IOAN ,1,15).

Asezarea la o masa ovala (si nu cu colturi) a masoneriei nationale si universale este un deziderat pentru generatiile viitoare de masoni pentru o Pax Masonica Nationala si Universala Intru Gloria Marelui Arhitect al Universului, a Marelui Creator, Constructor, a lui Dumnezeu.

Pentru aceasta fratilor din MAREA LOJA NATIONALA A ROMANIEI ‐ Lojile de Ritualistica Comparata si Cercetare Masonica le revine un rol extraordinar si anume sub “umbrela” unei Mari Loji Nationale, fratii de etnii diferite, religii diferite, culturi diferite, sa aibe libertatea sa practice masoneria, in formele spirituale proprii, ale unor ritualuri comparative , in Loji de Sfantul Ioan , in Loji de Sfantul Andrei in Loji de Sfantul Constantin, de Rit Scotian Rectificat, Egiptean, Elen, Ecuatorial, Memphis Misraim, York s.a.m.d.; deci o Masonerie Spirituala, singura care va asigura puntile de legatura spre o Pax Masonica Nationala si Universala, eliminand astfel acest individualism, egoism masonic speculativ care se transforma practic intr‐ un sport antimasonic national, inuman .

Coruptia, banii, averile sunt azi maxime ale multora care au intrat in masonerie, dar masoneria nu a intrat in ei, lucru care a produs un declin, o scadere a prestigiului si totodata a increderii tinerilor in masoneria speculativa, insusi termenul, cuvantul “masonic” nu mai are rezonanta initiatica azi .

Declar cu incredere ca toti cei care simt romaneste, traiesc, gandesc romaneste, vor fi initiatii de maine, pentru ca impreuna sa facem o MASONERIE ROMANEASCA, O MASONERIE PENTRU ROMANI, O MASONERIE PE INTELESUL ROMANILOR, O MASONERIE SPIRITUALA, eliminand confuzia, reaua credinta ca masoneria este o societate obscura care face rau oamenilor sau ca vrea sa conduca Guvernele lumii s. a. m. d.

NU, masoneria incepe in fiecare zi, cu fiecare rasarit de Soare, nu exista mason mai mare si mason mai mic, un initiat niciodata nu poate exclude un alt initiat, principiile de LIBERTATE, EGALITATE, FRATERNITATE au fost si raman la baza tuturor ritualurior initiatice, fiind coloana vertebrala de sustinere a Ordinii si nu a Haosului intre oameni, laolalta cu Credinta Crestina marturisita de Sfinta noastra Biserica .

Perspectivele dezvoltarii Masoneriei din Romania pana in 2030, pe langa cele cateva mesaje transmise anterior, pot fi enuntate in urmatoarea succesiune de masuri si opinii care pot fi un subiect de discutie a celor mai multi dintre fratii masoni , factori de decizie s.a.m.d. , astfel :

1) Regenerarea spiritualitatii romanesti si europene, prin crestinism in formele traditionale, spiritul traditional fiind acelasi peste tot, cunoasterea si aprofundarea principiilor metafizice fiind acelasi, la fel cum si principiile Masoneriei sunt Universale;

2) Vizita Suveranului Pontif , Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul al II‐lea in Romania din 7 ‐ 9 mai 1999, dupa aproape 1000 de ani intr‐o tara predominant ortodoxa a adus o gura de aer curat, prin mesajul zis si anume :

“Doresc sa manifest vie si cordiala recunostinta in primul rand Beatitudinii Sale, Patriarhul Teoctist, Sfantului Sinod, Clerului si credinciosilor Bisericii Ortodoxe din Romania care mi‐au deschis bratele si inima! Domnul sa binecuvinteze aceasta straveche si ilustra Biserica in desfasurarea misiunii sale pastorale; sa conduca toti credinciosii si sa ofere lumii o noua si bucuroasa marturie de comuniune deplina intre ei si de fidelitate curajoasa fata de Evanghelie!
(….) Prin Pozitia geografica si prin lunga ei istorie, prin cultura si traditie, Romania este o casa unde Orientul si Occidentul se regasesc in dialog original. Aici si Biserica respira deosebit de evident prin cei doi plamani ai sai.
(…..) Isus va face sa visati o Romanie noua, un pamant pe care Orientul si Occidentul sa se poata intalni in fraternitate.

Aceasta Romanie este incredintata mainilor voastre. Construiti‐o impreuna, cu indrazneala . Domnul v‐o incredinteaza, Voi incredintati‐va Lui , stiind ca “ De n‐ar zidi Domnul casa, in zadar s‐ar osteni cei ce o zidesc “ (PS. 126/127,1 ). Domnul sa binecuvinteze Romania , sa binecuvinteze Poporul sau , binecuvinteaza Europa !

Bisericile din Romania impreuna cu crestinatatea europeana intreaga in drumul lor comun spre unitate pot forma , de asemenea “sufletul “ pe care il cauta cu ardoare Europa zilelor noastre “ .
3) Regenerarea unei autoritati spirituale care sa fie constituita dintr‐o elita pastratoare a constiintei, a traditiei, deoarece intreg complexul traditional devine din ce in ce mai inaccesibil, deoarece cei care sunt capabili sa o inteleaga sunt in minoritate azi.

Asteptam sa vina o zi, nu foarte indepartata, in care se va stabili acordul definitiv despre principiile fundamentale ale Masoneriei si despre aspectele esentiale ale doctrinei traditionale. Toate sucursalele Masoneriei universale vor reveni atunci la adevarata ortodoxie, dintre care unele s‐au indepartat putin si toate se vor uni in final pentru a lucra in realizarea Marii Opere ce este indeplinirea integrala a Progresului in toate domeniile activitatii umane.

Insa, sunt obligat sa spun ca masoneria speculativa este ca o cale fara iesire. Se vorbeste si iar se vorbeste si nimic nu se face pentru zidirea interioara, in opinia mea se pierde timpul. Se spune ca masoneria este elitista, toti crezand ca dupa ce intri in masonerie, gasesti toate elitele sociale, culturale, politice, financiare, etc.

Trebuie sa stiti ca in masonerie cuvantul “elite” nu se refera la viata profana pe care noi o delimitam de viata initiatica, in masonerie, elita vine de la verbul “a alege”, adica se refera la alesi.

Asadar, trebuie sa stiti ca nu orice piatra, indiferent de natura ei, este apta a fi taiata, slefuita, prelucrata, pentru a‐i reda forma cubica, forma utila la constructia Templului interior, neconstruit de mana de om.

Sa nu uitati vechea afirmatie a scolii pitagorice care zice: “Nimeni nu poate intra aici, daca nu este geometru”. De aceea este strict necesar ca aspirantul sa fie dotat dintr‐un inceput cu calitatile necesare pentru a fi acceptat in scoala initiatica care se cheama Masonerie!

Centrul Regional de Studii Francmasonice Paris Bucuresti va concepe cursuri propedeutice, adica pregatitoare pentru toti cei care aspira la initiere. Dupa absolvirea cursurilor care vor constitui adevarate filtre pentru intrarea in Arta Regala, in Arta Reala, respecatnd astfel zicala biblica: “…multi chemati, putini alesi”; acesti putini alesi in crezuzetul Centrului Regional de Studii Francmasonice Paris Bucuresti vor constitui viitoarele lumini ale lojilor romanesti si din Masoneria Universala.

Este, ca si in arta sau oricare alt domeniu, un mare adevar: nu toti au talent pentru a dezvolta cu succes, muzica, sculptura, etc.

Trebuie sa va reamintesc ca sunt de acord sa aiba acces la initiere, respectiv la misterele minore cat mai multi, dar masoneria nu reprezinta calea larga despre care scriu Evangheliile, ci pe cea ingusta, cea a initierii reale si nu a celei virtuale, cea a misterelor minore la care ar putea ajunge doar cei alesi.

Masoneria nu face altceva decat sa readuca pe om prin intermediul lucrarii individuale, personale, efectuate in baza simbolurilor constructiei fizice, materiale, in stadiul primordial, adica in stadiul pur.

Acestea sunt misterele minore, ale vechilor scoli initiatice, simbolizate de punctul de intersectie intre bratul orizontal si cel vertical al crucii.

catre varsare apele ii sunt murdare si pline de aluviuni. In schimb catre izvoare, apele sunt pure si cristaline. Masonería nu face decat sa aduca pe om catre izvoarele sale, unde malul tuturor impuritatilor spirituale si materiale nu mai exista. Omul traieste in conditii excelente, aproape perfecte si se poate comunica direct cu Creatorul, ca si biblicul Adam. Este ceea ce Guenón explica prin simbolismul crucii, mai precis prin explicarea simbolica a celor doua brate perpendiculare ale acesteia.La fel ca scolile antice initiatice si masoneria cauta sa aduca pe om in stadiul sau primordial de puritate spirituala, ceea ce misterele minore antice urmareau de asemenea sa realizeze. Aici s‐ar putea face comparatie cu un rau:  Misterele majore, sau bratul vertical al crucii, nu constituie masoneria ci se ocupa mai mult de chestiuni esoterice. In masonerie se constituie traditia biblica, crestina.Intre discipolii lui Iisus nu toti erau pregatiti ca sa inteleaga in mod direct invatatura lui atunci, Marele Initiat, Maestrul Iisus, le vorbea in parabole, in pilde, care pentru noi nu sunt altceva decat instrumente ritualistice de constructie operativa a masoneriei de azi.Masoneria are radacini in epoca dinaintea creatiei omului, adica atunci cand Dumnezeu a creat Universul, numai ca noi astazi o cunoastem ca fiind produsul activitatilor constructive ale vechilor calugari benedicteni din Franta, Spania secolelor 8 si 9, era actuala.Trebuie sa stiti, ca masoneria de azi reprezinta o ingemanare intre traditia ebraica veche, cuvintele sfinte si cele de trecere, toate fiind de origine ebraica, in schimb Templul masonic cu intregul lui simbolism sunt de origine crestina si reprezinta uniunea intre om care este micro‐universul cu macrouniversul.Va dau un exemplu : studiind denumirile in greaca, a celor patru puncte cardinale:Orient = Anatolè; Occident= Dysmé; Septentrion= Arctos; Miazazi= Mesembria si luand initialele cuvintelor, doua cate doua, Anatole‐Dysme (A‐D) si Arctos‐Mesembria (A‐M), obtinem cele doua brate ale crucii plane A‐D si A‐ M, asadar ADAM , numele primului om creat de Dumnezeu, element inglobat in macrouniversul pe care Templul de asemenea il reprezinta, forma spatiala a acestuia fiind data de celelalte doua brate ale crucii: profunzimea si inaltimea sau Nadir si Zenit, in al carui punct de intersectie se gaseste plasat altarul.Am sa ma opresc aici, concluzionandu‐va urmatoarele : calea larga de care v‐am vorbit este pentru Fratii care au intrat in masonerie, dar masoneria nu a intrat in ei.Un alt mesaj pe care doresc sa‐l trasmit tuturor francmasonilor din Romania, este urmatorul: un urias avantaj pe care il avem noi, francmasonii romani, este acela ca lucram intr‐un mediu in general foarte spiritual, cel al credintei in Dumnezeu, al religiei ortodoxe, ceea ce este extrem de important.

Un rol deosebit in unitatea si continuitatea neamului daco‐romanesc l‐a avut Biserica Ortodoxa. Apostolul Andrei, primul nostru evanghelizator al geto‐ dacilor, arata ca noi suntem de drept si de fapt continuitorii dacilor, s.a.m.d.Intrebati‐i pe cei care locuiesc prin alte tari, cu populatie de alte religii, ce simt ei si daca exista o diferenta spirituala intre ei si noi.Dragii mei, daca in alte religii Dumnezeu se studiaza, in ortodoxism, Dumnezeu se simte, ceea ce este exact ce isi doreste si ce trebuie sa practice masoneria de la noi, sa simtim Divinitatea din noi, SPIRITUALITATEA, nimic altceva! In ortodoxism Dumnezeu se simte si de acest fel de simtiri avem nevoie noi, ca masoni contructori. Pentru ca daca ajungem sa il simtim pe Dumnezeu in noi, suntem capabili sa il si intelegem pe M:.A:.A:.U:.. De aceea afirmam ca masoneria din lumea ortodoxa trebuie sa fie o masonerie mult mai operativa decat cea din lumea altor religii, deci mult mai folositoare omului constient de necesitatile sale spirituale. Cred ca usor, usor, lumea rationala occidentala se va intoarce cu fata catre lumina spiritualitatii orientale.Sa ne amintim aici doar de principiile monadei, al unicitatii, al contopirii cu Dumnezeu, al numarului 10 (10: 1+0=1). Apoi, sa nu se uite, in afara de cel de mai sus, ca suntem urmasii unei culturi multimilenare, de aproape 7000 de ani, a tracilor si getodacilor, vezi Placutele de la Tartaria, vezi Ganditorul de la Hamangia, vezi Statuetele Feminine din lut de la Muzeul Dunarea de Jos, din Calarasi, vechi de peste 7000 de ani, 4 statuete, una o femeie in gestatie la 3 luni, a doua in 6 luni, a treia in 9 luni si a patra dupa eliberare. Acest lucru este extraordinar si daca il aducem si pe Zamolxe, pe Mesterul Manole, dragii mei frati sunt puternic convins ca numai cunoscand toate aceste in primul rand noi, francmasonii din Romania si apoi toti cei de peste hotare, vom promova o masonerie de traditie, o masonerie SPIRITUALA, atentie insa, constructiva, esoterica, contribuind astfel cu succes la imbunatatirea relatiilor sociale in Romania.In acesta si rezida adevaratul secret masonic, in modul cum unul, cunoscandu‐ se pe el insusi prin intermediul metodelor gnostice (litera G din centrul stelei inflacarate) incearca sa se autoperfectioneze. Metoda de crestere interioara este unica si personala si nu se poate transmite sau primi din afara. Este tipica individului insusi, fiind aceasta legata de tot ceea ce il defineste pe el si numai pe el ca persoana.Masoneria de traditie, constructiva sau operativa se refera la masonería ca instrument de modelare a omului prin eforturile pe care el insusi trebuie sa le depuna, utilizand simboluri luate din activitatea fizica a constructorilor. Cum omul ca micro‐univers apartine marelui univers, este de la sine inteles ca tot ce este legat de persoana umana, atat spiritual cat si material, trebuie sa fie in stricta armonie cu legile macro‐universului. In acest sens simbolismul Templului este graitor. Cine se dedica in cunoasterea legilor universului, intelege si ce se petrece cu el insusi. Expresia V:.I:.T:.R:.I:.O:.L:. (cu care candidatul ia contact chiar din primul moment – in camera de reflectie) este esentiala pentru intreaga cariera masonica. Fara a ne face o introspectie (vizita interioara) nu ne putem cunoaste si nu putem construi nimic in noi insine, caci nu cunoastem materialul (calitatea piatrei simbolice) din care suntem alcatuiti.  Va rog din tot sufletul meu, pe toti francmasonii romani, sa nu se piarda pe drumul masoneriei speculative, foarte mult raspandite in Europa, dar care nu este pentru ortodocsi.Intre vechii masoni au existat si inca mai exista preoti, filosofi adanci de‐ ai nostri, toti buni romani. Este bine ca pe acestia sa ii cautam, sa ii consultam, sa ii ascultam, pentru a face primii pasi in formarea unei baze de date, pentru frumoasa zidire spirituala ce suntem dispusi sa o implinim, toti cei din MAREA LOJA NATIONALA A ROMANIEI ‐ Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice .Este absolut necesar ca sa cunoastem pe toti cei care apartin sau au apartinut unei sfere de viata spirituala puternica, domeniu de care are nevoie masoneria in Romania.Legenda Mesterului Manole este emblematica pentru francmasoneria romaneasca. Indraznesc sa afirm ca ar trebui analizate legendele noastre si din punct de vedere masonic. De asemenea o sursa importanta de mister masonic o reprezinta si creatia lui Eminescu sau a oricarui alt poet roman de tendinta ezoterica, care de asemenea mi se pare interesant de analizat.Eminescu, masonul fara sort, prin meditatiile lui asupra demiurgului si renasterea sufletului ce se desprind din poeziile sale filosofice, pur si simplu te cutremura. Eminescu a fost un foarte bun roman, plin de spiritualitate. Recomand o Plansa de Arhitectura, cu titlu : «Simtirea Masonica a lui Eminescu».Nicolae Iorga in 1934, consemna: “Eminescu stapanea cu desavarsire cunostinta trecutului romanesc si era perfect initiat in istoria universala”. Istoricul Nicolae Iorga, sustinea ca doua mari genii a nascut poporul roman: Zamolxis si Eminescu.  Va ofer aici numai doua exemple:Intrand putin in domeniu, cred ca se vor obtine rezultate spectaculoase. Sa nu uitam ca legendele, sau miturile cum li se mai zice, sunt unelte importante in formarea masonului operativ. Mai interesanti mi s‐ar parea doi ganditori romani: Mihail Valsan, care a cunoscut si a colaborat cu Guenón, si Matila Ghyka. Mircea Eliade a fost un specialist in religii, ori masoneria si religia sunt entitati situate la doi poli diferiti. 1‐  religia se bazeaza pe elementul pasiv (Asa a vrut Dumnezeu!), pe candmasoneria pe elementul activ (un proces de initiere care deschidepoarta lucrului cu tine insuti, VITRIOL, etc);2‐  religia este destinata celor multi, pe cand masoneria celor putini, darfacuti pentru a o intelege, adica unei elite, etc. Totusi importante sunt si contactele cu masoneria din tarile ortodoxe si toate celelalte religii ca sa ne lamurim ce si cum gandesc si fratii de acolo. Asta doar ca acumulare de date si nu cu scopul de a crea un patron valabil pentru Romania, caci fiecare tara are specificul ei cultural si spiritual. Intr‐un fel este ca si cu secretul masonic insusi, despre care scriam mai sus: nu se poate divulga, transmite sau invata, pentru ca te reprezinta numai pe tine ca persoana. Este unic ca o amprenta digitala.Cer tuturor fratilor sa nu accepte nu stiu ce insigne in piept, inele scumpepe degete, sorturi care mai sofisticat brodate, altibilduri lipite pe masini, un fariseism intreg, merg la procesiuni de tot felul si cu toti sfintii numai ca sa fie vazuti de ceilalti si in realiatate, nu au credinta, s.a.m.d.Daca ii intrebi de exemplu, care sunt Marile Lumini ale Masoneriei, te privesc intr‐o parte si spun ca Maestru Venerabil, Primul si al Doilea Supraveghetor. Ce Oroare!Daca ii intrebi cate planse de arhitectura au facut sau cate carti masonice au in biblioteca personala, o sa se balbaie…In legatura cu Istoria actualei Respectabile Mari Loje Unite a Angliei, sa stiti ca ea insasi a fost constituita pe principii iregulare. Din motive religioase si interese politice, masonii din sec. XVII – XVIII au indepartat masoneria constructiva din drepturile ei legitime si au inlocuit‐o cu cea speculativa. Vai, ce moment nefast! Au inceput sa se reuneasca prin taverne sau case particulare, intorcand spatele templului traditional energetic, construit pe principii esoterice. Actualmente este ca in vechea zicala: Hotul striga cel mai tare: Prindeti hotul! Este legea invingatorului. Pentru multi Anglia nu mai reprezinta o autoritate credibila din punct de vedere masonic, iar roadele se vad cu claritate chiar si in Romania..Francmasoneria a deviat in alte directii, acele ale comertului, business‐ ului, trambulinelor de tot felul, castigurilor cat mai variate, astfel ca cei mai multi nu au nici‐o tinta, nici‐un obiectiv, nici‐un ideal, totul este o regie si o comicarie.Toate acestea au generat un fenomen, o forma de a fi, extrem de periculoasa, caci creeza apatie si dezgust si poate duce chiar la sucombarea masoneriei in tara noastra. Atentie, fratii mei !!! Apelul meu catre toti francmasonii este acela ca orgoliile, egoismul si ambitiile profane sa nu isi faca locul printre noi, sa construim continuu, printr‐o lucrare masonica rituala, morala, spirituala, traditionala si independenta, un templu interior starlucitor, luminos si vesnic.Limba noastra, spune Petru Maior (1761‐1821), corifeul scolii ardelene: “ De aciia macar ca ne‐am desprins a zice ca limba romaneasca e fiica a limbei latinesti, adica ceii corecte, totusi de vom vrea a graii oblu, limba romaneasca e mama limbei ceii latinesti.”Karl Fridrich Vollrauth Hoffmdnn, in cercetarile privind tipologia poporului roman, prezentate in Beschreibung Den Erde, 1824, Vol. II, partea a IV‐a, Pag. 3074, al 2[48], redate de Gabriel Gheorghe, zice: “Acest popor unit si ridicat prin instructie la cea mai inalta civilizatie, ar fi apt sa se afle in fruntea culturii spirituale a umanitatii. Si ca o completare, limba sa este atat de armonioasa si bogata ca s‐ar potrivi celui mai cult popor de pe pamant.”Se impune a privi cu alte dioptrii si nu cu cele de acum 300‐700 de ani in urma masoneria universala, astfel ca masoneria romana trebuie armonizata si cu ideile ortodoxismului local, care ar facilita schimbari foarte productive in tara noastra, astfel ca se poate consolida o masonerie regionala pe criteriile spiritualitatii filocaliei crestine.Cred ca este inutil ca sa se bata apa in piua cu morala si etica, asa cum o fac majoritatea fratilor din lumea intreaga. Noi suntem romani spirituali, Fii ai dacilor, inchinatori la un Dumnezeu unic si nevazut.Trebuie sa tinem sus flacara invataturii masonice milenare.Trebuie sa lucram pentru adaptarea in tara noastra a unei masonerii operative cat mai pure care sa asigure cresterea noastra spirituala pe drumul misterelor minore.Site‐ul www.dacia.org este cutremurator, pentru adevarurile pe care le scoate la lumina. Am fost un mare popor! Toate argumentele aduse in lucrarile site‐ului le consider fundamentale pentru redesteptarea noastra nationala.Si aici masoneria are un cuvant greu de spus. Edificarile de Temple ale tracilor si geto‐dacilor de acum 5‐7 mii de ani, nu le putem considera masonerie pura?Noi, francmasonii romani trebuie sa ne strangem intr‐un Colocviu National si sa ne concentram atentia si eforturile in edificarea si fortificarea francmasoneriei intr‐un model cu traditii specifice romanesti.masonice, universal acceptate si mergem numai in sensul acelor de ceasornic, niciodata invers, niciodata inapoi, noi totdeauna mergem de la intuneric spre lumina, de la luna spre Soare, de la rau spre bine, deci trebuie sa mergem numai si numai inainte. Aud voci ale unor frati din alte Mari loji, spunand ca sa ne unim.Eu si cu foarte multi frati din MAREA LOJA NATIONALA A ROMANIEI ‐ Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice mergem numai inainte ca initiate, am depus un juramant, respectam cu strictete regulamentele  Eu le spun la toti ‐ dar noi nu suntem despartiti, francmasoneria este una singura, nu exista doua sau trei francmasonerii, ea este universala si intreaga lucrare o consacram si proclamam intru Gloria Marelui Arhitect al Universului si nu intru gloria vreunui grup de interese condus de X sau de Y sau de Anglia, America etc .Obsesia unora de a merge mai inapoi, sa ne unim cu cei din Marea Loja Nationala din Romania este satira si umor; niciodata noi nu vom merge inapoi, ci intotdeauna inainte.Sa vina ei spre noi si impreuna inainte, cu totii vom intinde mainile spre cerul instelat, dorind sa ne cunoastem fratii iar sufletele noastre vor oglindi sincera vointa de Unire cu Marele Cretor, Marele Arhitect al Universului.Iata, aceasta este Marea Unire la care trebuie sa tanjim noi toti initiatii, romanii. Glorie Muncii, iar Glorie Muncii noastre, Intru Gloria Marelui Arhitect al Universului (..ritual…).Creatia lui Dumnezeu inca nu este dezvaluita pe deplin omului, de aceea trebuie sa fim extrem de preacuti si sa nu criticam niciodata Biblia, care este maniera progresiva si se dezvaluie in timp omenirii.Dumnezeu sa va binecuvanteze si sa va dea sanatate si putere pentru a aduce cat mai curand lumina Marelui Arhitect al Universului in inimile romanilor de pretutindeni, spre binele lor personal si al tarii noastre intregi.ATOTPUTERNICUL MARE CONSTRUCTOR AL UNIVERSULUI SA FIE IN NOI SI PENTRU NOI SI SEMENII NOSTRII,AM ZIS!DR.VIOREL DANACU 33MARE MAESTRU
MAREA LOJA NATIONALA A ROMANIEI‐
Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice

____________________________________________________________________________________________

Masoneria Sateasca

• primarul Horăscu şi Marele Maestru Frate Viorel Dănacu vor duce la îndeplinire acest demers

Fraţii din Marea Loja Naţionala a României, Loja de Ritualistică Com­pa­rată şi Cercetări Masonice s-a reunit într-un Mare Consiliu la Cra­iova, în ziua de 14 iulie 2012. La acest eveniment a fost invitat primarul comunei Prundeni, Ion Horăscu.
S-au împlinit 19 ani de la 24 ia­nuarie 1993, când la Bucureşti, la Casa Vernescu, Marele Maestru al Ma­relui Orient al Italiei Fratele Giu­liano Di Bernardo a aprins luminile şi l-a instalat, consacrat şi investit regu­lar şi constituţional, pe Fratele Nicu Filip, Primul Mare Maestru al Marii Loji Naţionale din România. Marele Ma­estru Frate Viorel Dănacu, reales regular şi constituţional să conducă Marea Loja Naţională a României, Loja de Ritualistică Comparată şi Cer­cetări Masonice, păstrător al De­cretelor Masonice, Patentelor, Edic­telor Masonice, al Marelui Registru Ma­sonic şi a Luminii Masonice a fost prezent la Craiova pentru a conduce lucrările acestui eveniment. Marele Maestru Frate Viorel Dănacu a susţinut faptul că România traver­sea­ză o perioada de criză profundă şi pe termen lung, de aceea construcţia unui mason nou este vitală, care să beneficieze din plin atât de hrană spirituală cât şi de hrană metabolică, nutriţională, într-un echilibru, într-o armonie perfectă, lansând astfel Programul Masonic Naţional Sătesc, astfel că satul românesc şi ţăranul român, trebuie integrat nu numai la muncă ci şi spiritual, intelectual, iniţiatic, deoarece patrimoniul tradiţio­nal, cultural şi moral a fost şi este şi va fi ţăranul cu carte din satul româ­nesc. În acest sens, primarul Horăscu şi Marele Maestru Frate Viorel Dănacu au pus bazele unui nou punct masonic rural pe harta masoneriei româneşti, şi anume la Prundeni.

Sursa: http://www.curierul.ro/index.php?/administratie/prundeniul-important-punct-rural-pe-harta-masoneriei.html

____________________________________________________________________________________________

Comunicat 16.07.2012

Sambata, 14 Iulie 2012, la Craiova a avut loc Conferinta Masonica Publica organizata de MAREA LOJA NATIONALA A ROMANIEI – Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice.

Tema conferintei a fost “Perspectivele Dezvoltarii Masneriei Romane pana in 2030″, invitat special fiind Marele Maestru al MARII LOJI NATIONALE A ROMANIEI – Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice si Presedinte al Centrului Regional de Studii Francmasonice Paris-Bucuresti.
Dupa Conferinta a avut loc Tinuta de Mare Consiliu a Fratilor din MAREA LOJA NATIONALA A ROMANIEI – Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice, urmata de Tinuta alba a Respectabilei Loji de Perfectie 4-14 “Steaua Romaniei” nr. 1 si aprinderea Luminilor si Investirea Maestrului Venerabil al Respectabilei Loji “Banul Craiovei” nr. 1 din Craiova.
Speram la cat mai multe actiuni de acest gen in viitor, menite sa inlature confuzia asternuta peste Ordinul Masonic si sa redea acestuia prestigiul binemeritat.
Mihnea-Octavian Manolache
Mare Secretar al

MARII LOJI NATIONALE A ROMANIEI –

Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice
_____________________________________________________________________________________________

Conferinta Masonica Publica

COMUNICAT DE PRESA

BUCURESTI, 11.07.2012
Fratii din MAREA LOJA NATIONALA A ROMANIEI ‐ Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice se reunesc ritualic intr‐un Mare Consiliu la Craiova in ziua de 14 iulie 2012.
S‐au implinit 19 ani de la 24 ianuarie 1993 cand in Bucuresti, la Casa Vernescu ‐ Sala Oglinzilor, Marele Maestru al Marelui Orient al Italiei Il. Fr. Giuliano Di Bernardo a aprins luminile si l‐a instalat, consacrat si investit regular si constitutional, pe Il. Fr Nicu Filip, Primul Mare Maestru al Marii Loji Nationale din Romania.
Vor fi aduse Omagii Marilor Maestri trecuti la Orientul Etern, incepand cu Primul Mare Maestru Ales Fr. Nicu Filip, Marele Maestru Adrian Nuntiu Dohotaru, Marele Maestru Sever Frentiu, Marele Maestru Vladimir Boanta, Marele Maestru Gheorghe Comanescu, George Munteanu, Constantin Barbulescu, toti cei care au incercat, fiecare in perioada mandatului lor, sa aduca o modesta contributie la constructia masonica regulara pe intreg teritoriul Romaniei, urmand a se face Marele Lant Masonic al Unirii si pastrarea un moment de reculegere.
Marele Maestru Fr . Viorel Danacu, reales regular si constitutional sa conduca MAREA LOJA NATIONALA A ROMANIEI ‐ Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice in 19 ianuarie 2012, pastrator al Decretelor Masonice, Patentelor, Edictelor Masonice, al Marelui Registru Masonic, Marelui Sigiliu Masonic si a Luminii Masonice Sacre ce i‐au fost transferate in 13‐14 aprilie 2002 de catre Il. Fr. Nicu Filip, cel care l‐a instalat, consacrat si investit in Demnitatea de Mare Maestru, continua lucrarea masonica, regulara, morala, spirituala, ritualica si traditionala inceputa din 2002, asumandu‐si public statutul de Loji de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice, construind o Masonerie romaneasca, o Masonerie pentru romani si o Masonerie pe intelesul romanilor, o MASONERIE SPIRITUALA , O ELITA SPIRITUALA , O EUROPA SPIRITUALA .
Insa trebuie stiut ca aceasta necesita un timp indelungat; pentru ca astazi suntem intr‐o criza globala, o criza profunda si o criza pe termen lung, constructia unui model de mason nou, care sa beneficieze din plin atat de hrana spirituala cat si de hrana metabolica, nutritionala, intr‐ un echilibru, intr‐o armonie (nu poti vorbi, gandi, trai fara sa mananci, de aceea satul romanesc si taranul roman, asa cum am spus si in Programul Masonic National Satesc, trebuie integrat nu numai la si prin munca ci si spiritual, intelectual, initiatic deoarece depozitarul patrimoniului traditional , cultural si moral , a fost este si va fi , taranul cu carte din satul romanesc).
Obiectivul meu si al Fratilor este Masoneria Romaneasca si Romania, contribuind la pastrarea, conservarea si cunoasterea patrimoniului masonic romanesc, a culturii masonice romanesti, a traditiilor, obiceiurilor, datinilor de pe intreg cuprinsul tarii noastre si promovarea acestora peste hotare, astfel incat sa ne ocupam locul legitim pe care il meritam in lume.
La Craiova, pe linga tinuta de Mare Consiliu al MARII LOJI NATIONALE A ROMANIEI ‐ Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice unde se vor aproba constituirea de noi Loji si Triunghiuri Masonice, constituirea si functionarea Supremului Consiliu Roman al Ritului Scotian Antic si Acceptat de Grad 33 si Ultim pentru Romania ca parte componenta a Piramidei Masonice oncepute de MAREA LOJA NATIONALA A ROMANIEI ‐ Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice, Marele Maestru Il. Fr. Viorel Danacu va consacra si aprinde luminile Respectabilei Loji “Banul Craiovei” urmata de instalarea Demnitarilor, Ofiterilor si a Venerabilului Maestru al acesteia.
Deasemenea va avea loc si o tinuta Solemna a Respectabilei Loje de Perfectie “Steaua Romaniei “ nr. 1 de la Orientul Bucuresti care va reuni fratii de gradele 4 ‐ 14 din cadrul MARII LOJI NATIONALE A ROMANIEI ‐ Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice, urmand o Agapa fraterna unde Marele Maestru Il. Fr. Viorel Danacu va rosti mesajul sau cu ocazia Sarbatorii Solstitiului Sfantului Ioan de Vara .
La Craiova sambata 14 iulie 2012 Marele Maestru Il. Fr. Viorel Danacu va sustine o Conferinta Masonica Publica cu tema: “ACTUALITATI SI PERSPECTIVELE DE DEZVOLTARE ALE MASONERIEI DIN ROMANIA, PANA IN 2030“, insotit de Fratii din toata tara si a invitatilor din partea gazdelor, urmand o Conferinta de Presa unde va face unele declaratii .
Cu alese sentimente de pretuire ,

Marele Secretar al Marii Loji Nationale a Romaniei

Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice

Lucretiu Radu
Mare Maestru Regional