SUPREMUL CONSILIU ROMAN AL R:.S:.A:.A:.AL MARELUI ORIENT AL ROMANIEI